×

Najekonomickejšia varianta s prerušeným tepelným mostom.

Hliníkové sklopno - posuvné balkónové dvere Schüco AWS 65 HI (PSK) spájajú výhody funkcie posúvania a sklápania. Krídlo je možné sklopiť do vetracej polohy a následne posunúť za bočné pevné zasklenie.

Použitie

Ekonomická varianta pre objekty, kde tepelná izolácia nie je rozhodujúcim kritériom.

Technické údaje

Stavebná hĺbka - 65 mm
2 tesnenia
Súčiniteľ Uw=0,96 W/m2K
 

Dizajn

220 RAL farieb
Štruktúrované povrchy

 

Oproti zdvižno – posuvným dverám majú tú výhodu, že krídlo je možné sklopiť, táto konštrukcia je zároveň tesnejšia a odolnejšia voči hnanému dažďu. Nevýhodou sa môže javiť 79mm vysoký spodný profil, ktorý treba prekračovať, menšie maximálne rozmery posuvného krídla. Krídlo je v sklopnej polohe zabezpečené voči odsunutiu. Max. svetlá prechodná šírke x výška je 1840 mm x 2440mm u jednokrídlových dverí.
Manipuláciu s krídlom uľahčuje páka na veľkej kľučke.

 

TOP