×
Schüco Corona CT 70 AS (PSK)

Premyslená konštrukcia pre posuvné dvere

Základ konštrukcie tvoria profilový systém SCHÜCO Corona CT 70 a kovanie Siegenia PSK portál 200-Z plus. Krídlo sa v 1. Fáze dá sklopiť pomocou kľučky s veľkou pákou a následne odsunuť za bočnú pevnú časť.

Použitie

Rodinné domy, bytové domy a v priestoroch s nedostatkom miesta pre otočné krídlo.

Technické údaje

Stavebná hĺbka – 70mm
Počet komôr – 5
Tesnenia – 2 dorazové
Súčiniteľ Uw = 0,84 W/m2K

Dizajn

Kompatibilný dizajn s okennou sériou Corona. Úprava povrchu fóliovaním, alebo ALU clipom.

Plastové sklopno-posuvné dvere sa tešia veľkej obľube. Nadpriemerné parametre ako vzduchotesnosť a vodotesnosť zabezpečuje celoobvodové kovanie, ktoré cez 2 tesnenia pritláča krídlo PSK k rámu.
Posuvné dvere (PSK) sú oproti zdvižno – posuvnými dverami (HS) tesnejšie a lacnejšie. Nevýhodou je cca 70mm prah, menšie max. rozmery než u HS – portálu a menej komfortná manipulácia s krídlom. Max. rozmery krídla až do rozmeru 1800 x 2400mm a váhy krídla do 200 kg.

TOP