×
Schüco AWS 75.SI+ (PSK)

Kvalita bez kompromisov.

Hliníkové sklopno - posuvné balkónové dvere Schüco AWS 75.SI + ( PSK) spájajú výhody funkcie posúvania a sklápania. Krídlo je možné sklopiť do vetracej polohy a následne posunúť za bočné pevné zasklenie.

Použitie

Nízkoenergetické rodinné domy.
 

Technické údaje

Stavebná hĺbka - 75 mm
2 tesnenia
Súčiniteľ Uw=0,69 W/m2K

Dizajn

220 RAL farieb
Štruktúrované povrchy
 

Oproti zdvižno – posuvným dverám majú tú výhodu, že krídlo je možné sklopiť, táto konštrukcia je zároveň tesnejšia a odolnejšia voči hnanému dažďu. Nevýhodou sa môže javiť 79mm vysoký spodný profil, ktorý treba prekračovať, menšie maximálne rozmery posuvného krídla. Krídlo je v sklopnej polohe zabezpečené voči odsunutiu. Max. svetlá prechodná šírke x výška je 1840 mm x 2440mm u jednokrídlových dverí.
Manipuláciu s krídlom uľahčuje páka na veľkej kľučke.

 

 

TOP